Hartelijk welkom op ZWP domein Handrolstempels
   
Handrolstempels 1929-1942 [t/m 1946]

De website wordt regelmatig bijgehouden:  gewijzigd 17.7.2023 (ms)

    

Handrolstempel: Gebruik op gewone post is zeer seltsam (Paul Bulterman)

Soerabaja 25.6.1929      Type 1
  

Batavia 2.1.1930    Type 2
  

 Cheribon 6.8.1932    Type 3
 

 Semarang 18.5.1931    Type 4
 

 

Padang 28.8.1943 [az]   Type 4
 

Padang 28.8.1943 [vz] 
 

bijgehouden door Heiner Ollmann , ondersteund door dg, ja, eb, jg

Studiegroep Zuid-West Pacific