Home
Introductie
1929 Machinestempels WH
1950 Postzak Vlagstempels NI
1981 Machinestempels PRB
2015 Feb ZWP 166 JvdB
Bronnen & Literatuur
 
     
Kies een Domein
     

HANDBEDIENDE MACHINESTEMPELS
     
Semarang  1908-1910    *)
Soerabaja  1907-1911, 1914-1919
Weltevreden I  1907-1909
Weltevreden II 1909-1910, 1912
     
ELEKTRISCHE MACHINESTEMPELS
     
Catalogus Bu 110-111
     
Bandoeng   cat    eig
03.   1941 Adresseer IIR
05.   1940 Vermeld IIR
06.   1940 Adreswijziging IIR
14.   1931 Nieuwjaar I
14.   1933 Nieuwjaar II
14.   1941 Nieuwjaar IIR
17.   1931 Verzend I
17.   1933 Verzend II
19.   1932 Lebaran I
19.   1934 Lebaran II
19.   1940 Lebaran IIR
21.   1931 Adresseer I
21.   1936 Adresseer II
26.   1931 Correspondenten I
26.   1939 Correspondenten II
27.   1931 Witte-Kruis I
28.   1931 Seint (open) I
28.   1933 Seint (open) II
29.   1932 Pakketten I
29.   1933 Pakketten II
30.   1932 Leger des Heils I
32.   1933 Tuberculose I
32.   1935 Tuberculose II
33.   1933 Telefoneeren II
33.   1941 Telefoneeren IIR
34.   1933 A.M.V.J. II
37.   1934 Tahoen Baroe II
37.   1941 Tahoen Baroe IIR
38.   1934 Telefoongids II
39.   1936 Petitie II
41.   1937 A.S.I.B. II
45.   1941 Perangko IIR
46.   1941 Snelverkeer IIR
48.   1940 Roode Kruis IIR
49.   1941 Herrijzen IIR
50.   1941 Scheepsbew. IIR
51.   1942 Bloedgever IIR
52.   1942 Alamat IIR

Batavia     cat    eig
07.   1927 Adresseer I
08.   1927 Handteekening I
09.   1927 Terpostbezorging I
10.   1927 Bewaar I
11.   1929 Tahoen Baroe I
12.   1929 Adreswijziging I
14.   1929 Nieuwjaar I
15.   1930 Volkstelling I
16.   1930 Seint (dicht) I
17.   1930 Verzend I
19.   1931 Lebaran I
22.   1931 Postspaarbank I
27.   1931 Witte-Kruis I
28.   1931 Seint (open)
29.   1932 Pakketten I
31.   1932 Leger des Heils I
32.   1933 Tuberculose I
33.   1933 Telefoneeren I
34.   1933 A.M.V.J.  I
35.   1933 Zilvermeeuw I
36.   1933 Postjager I
37.   1934 Tahoen Baroe I
38.   1934 Telefoongids I

Bataviacentrum    cat    eig
03.   1931 Adresseer I
03.   1936 Adresseer II
04.   1931 Geld I
05.   1931 Vermeld I
05.   1931 Vermeld II
06.   1931 Adreswijziging I
06.   1937 Adreswijziging II
07.   1935 Adresseer I
07.   1938 Adresseer II
11.   1933 Tahoen Baroe I
12.   1937 Adreswijziging I
12.   1938 Adreswijziging II
13.   1931 Ondervang I
14.   1931 Nieuwjaar I
14.   1937 Nieuwjaar II
14.   1939 Nieuwjaar III
16.   1938 Seint (dicht) I
16.   1938 Seint (dicht) II
18.   1930 Jeugdzorg I
19.   1931 Lebaran I
19.   1937 Lebaran II
19.   1940 Lebaran III
20.   1931 Verzend I
20.   1936 Verzend II
23.   1931 Uw ouden dag I
24.   1931 Een telefoon I
27.   1931 Witte-Kruis I
28.   1931 Seint (open) I
28.   1937 Seint (open) II
29.   1932 Pakketten I
29.   1936 Pakketten II
29.   1937 Pakketten IIR
29.   1940 Pakketten III
31.   1932 Leger des Heils I
32.   1933 Tuberculose I
32.   1937 Tuberculose II
33.   1933 Telefoneeren I
33.   1937 Telefoneeren II
33.   1940 Telefoneeren III
34.   1933 A.M.V.J.   I
35.   1933 Zilvermeeuw I
36.   1933 Postjager I
37.   1934 Tahoen Baroe I
37.   1937 Tahoen Baroe II
37.   1940 Tahoen Baroe III
38.   1934 Telefoongids I
38.   1937 Telefoongids II
39.   1936 Petitie II
40.   1937 Jamboree II
41.   1937 A.S.I.B. II
42.   1938 Pro Juventute II
43.   1939 Koopt III
44.   1940 Postzegel III
45.   1940 Perangko III
46.   1940 Snelverkeer III
47.   1940 Meld III
48.   1940 Roode Kruis III
49.   1941 Herrijzen III
50.   1941 Scheepsbew. III
51.   1941 Bloedgever III
52.   1940 Alamat III
53.   1940 Adresseer III   +EB
54.   1940 Port Betaald # III

Djakarta
45.   1943 Perangko III

Semarang   *)   cat    eig
17.   1931 Verzend I
21.   1931 Adresseer I
25.   1931 Regeerin[g]sgarantie I
26.   1931 Corresp. I
27.   1931 Witte-Kruis I
28.   1931 Seint (open) I

Soerabaja   *)    cat    eig
12.   1940 Adreswijziging IR
14.   1931 Nieuwjaar I
14.   1937 Nieuwjaar IR
19.   1932 Lebaran I
19.   1937 Lebaran IR
20.   1931 Verzend I
20.   1936 Verzend IR
21.   1931 Adresseer I
21.   1936 Adresseer IR
23.   1931 Uw ouden dag I
26.   1931 Corresp. I
26.   1936 Corresp. IR
27.   1931 Witte-Kruis I
28.   1931 Seint (open) I
29.   1932 Pakketten I
29.   1936 Pakketten IR
30.   1932 Leger des Heils I
32.   1933 Tuberculose I
32.   1937 Tuberculose II
33.   1933 Telefoneeren I
33.   1935 Telefoneeren IR
34.   1933 A.M.V.J.  I
35.   1933 Zilvermeeuw I
36.   1933 Postjager I
37.   1934 Tahoen Baroe I
37.   1936 Tahoen Baroe IR
38.   1934 Telefoongids I
41.   1937 A.S.I.B. I
44.   1940 Postzegel I
44.   1940 Postzegel IR
45.   1940 Perangko IR
46.   1940 Snelverkeer IR
48.   1940 Roode Kruis IR
49.   1942 Herrijzen IR
50.   1941 Scheepsbew. IR
52.   1940 Alamat IR
54.   1936 Port Betaald I
54.   1942 Port Betaald # IR

Weltevreden    *)    cat    eig
01.   1921 5 golflijnen II
02.   1925 -,,-  van puntjes II
03.   1927 Adresseer I
03.   1928 Adresseer II
04.   1927 Geld I
04.   1928 Geld II
05.   1927 Vermeld I
05.   1928 Vermeld II
06.   1927 Adreswijziging I
06.   1928 Adreswijziging II
11.   1929 Tahoen Baroe II
13.   1929 Ondervang II
14.   1929 Nieuwjaar II
15.   1930 Volkstelling II
16.   1930 Seint (dicht) II
18.   1930 Jeugdzorg II


           -,,-