Hartelijk welkom op ZWP domein Machinestempels
   
Machinestempels 1907-1945

De website wordt regelmatig bijgehouden:  gewijzigd  5.7.2023 (ms  psvl  ja bvh dg eb jg)

    

Semarang 30.6.08
  

Semarang 8.9.08
  

 Soerabaja 27.4.09
 

 Soerabaja 29.11.09
 

Weltevreden 21.8.07
 

Weltevreden 29-3-10
 

 

Soerabaja .....
 

Bandoeng .....
 

 

Semarang .....
 

Weltevreden .....
 

bijgehouden door Maarten Severijn , ondersteund door Peter Storm van Leeuwen en Jan Arts

Studiegroep Zuid-West Pacific