Noord Sumatra - Riouw Archipel
 


De website wordt regelmatig bijgehouden: gewijzigd op =   24
.11.2020  (ms)
 

Atlas Tropisch Nederland, 1939, kaart 13
Seri Lambang Propinsi, anno 1982
Map prepared by Peter Loud, before 2014

 Studiegroep Zuid-West Pacific