Hartelijk welkom op domein Ned.Indie
   
Documenten van J.H. Beer van Dingstee uit Malang
 1885 - 1944

De website wordt regelmatig bijgehouden:  gewijzigd  2.9.2023 (ms)

    

28.2.1921

24.9.1929

2.9.1937

10.1940

Studiegroep Zuid-West Pacific