Hartelijk welkom op domein P.T.T. in Ned.IndiŽ
   
De Posterijen in Nederlandsch-IndiŽ 1880-1939
m.b.t. Postgidsen, Jaarverslagen en Telefoonboeken

De website wordt regelmatig bijgehouden:  gewijzigd  29.11.2018 (ms)
    

Lidmaatschap 25 Ä per jaar in Nederland / 25 Ä buiten Nederland
t.n.v. de Penningmeester van de Studiegroep ZWP te Oldenzaal
IBAN: NL24 INGB 0001 6536 32 / BIC: INGBNL2A