Hartelijk welkom op domein Langebalk uit Utrecht
   
Het Nederlands Muntmuseum / nu Geldmuseum
Aldaar aangemaakte stempels in kaart gebracht

-------------------------------------------------
2e en 3e productie LB uit resp. 1918 en 1919
-------------------------------------------------

De website wordt regelmatig bijgehouden:  gewijzigd  28.6.2013 (ms)
    

 

Secretaris J.A.Dijkstra

Dolderstraat 74

6706 JG Wageningen

j.dijkstra50@chello.nl

                  

Lidmaatschap 25 Ä per jaar in Nederland / 30 Ä buiten Nederland
 giro 1653632 t.n.v. de Penningmeester
 van de Studiegroep Zuid-West Pacific te Oldenzaal